Nalazite se ovde: POČETNA BIOGRAFIJA

BIOGRAFIJA

Zvanični biografski podaci

student1. Prezime i ime: Stojićević Slobodan

2. Mesto, dan, mesec i godina rođenja: Umka (Beograd), 9. oktobar 1947.

3. Pseudonimi: Uroš Mladenović, Slobodanka Ludaj

4. Ime i zanimanje oca: Živko, obućar, penzioner

5. Ime, devojačko prezime i zanimanje majke: Jela Mladenović, herihter, penzioner

6. Školovanje:

 • Osnovna škola -  Obrenovac, školska 1954-55, Veliki Crljeni 1955-56. i ponovo Obrenovac , do završetka, školske  1961-62;
 • Gimnazija u Obrenovcu, od školske 1962-63 do 1965-66;
 • Fakultet političkih nauka, Beograd, od školske 1966-67. do 1971.

7. Radno iskustvo::

 • Decembra 1971. zasnovao radni odnos kao pripravnik - novinar-saradnik lista "Politika"
 • Od 1. oktobra 1972. saradnik Beogradske hronike lista "Politika";
 • Od avgusta 1978. novinar u Društveno-političkoj  rubrici - delatnost organizacija socijalističkih snaga;
 • Od 1.. jula 1979. saradnik Društveno-političke rubrike - reporter;
 • Od 1. jula 1981. zamenik urednika Beogradske rubrike; Od 1. aprila 1982. - redaktor u Desku;
 • septembar 1976Od 15 jula 1985. saradnik u redakciji Nedeljnog broja "Politika";
 • Od 1. aprila 1986, saradnik u Spoljno-političkom sektoru"Politike" - diplomatski saradnik;
 • Od 15. aprila 1989. saradnik Unutrašnje rubrike - hroničar društvenih zbivanja;
 • Od 8. maja 1991. - autor komentator;
 • Od 1. oktobra 1992. urednik u listu "bez portfelja";
 • Od 1. novembra 1994. urednik Kulturne rubrike "Politika";
 • Od 15. juna 1995. komentator u Unutrašnjo-političkoj rubrici

8. Aktivnosti:

 • Suosnivač (suvlasnik, urednik, recenzent) Književno-izdavačke zajednice "Hipnos" od 1989. godine;
 • Glavni i odgovorni urednik (volonterski)  Izdavačke delatnosti ABC Glas od 1. oktobra 1996, do februara 1997. godine

9. Strani jezik:  govori francuski, služi se engleskim

10. Putovanja u inostranstvo sa oznakom zemlje i godine:

 • Italija 1965,
 • Bugarska 1966,
 • Francuska,  Belgija, Holandija 1977,
 • Poljska 1978,
 • Norveška 1979,
 • kamermanTunis, Alžir, Italija 1982;
 • Grčka (Sveta Gora) 1983,
 • Irak 1987,
 • Zimbabve i Zambija 1988,
 • Rumunija 1989,
 • Austrija 1991,
 • Kina 2008

11. Prvi štampani rad:

 • "Svašta!", beleška, "Politika" 12. avgust 1971, "Beogradska hronika"

12. Saradnja u periodici:

 • strejt"Politika"  od 1971. neprestano do danas (u radnom odnosu);
 • "Duga" 1979. i 1980, pretežno pod pseudonimom Uroš Mladenović;
 • "Intervju"  1986 i 1987;
 • "Književna reč" 1987;
 • Kalendar "Kolubara" (kasnije "Valjevac") od 1991. do danas;
 • "Glas Srbi sveta" 1994;
 • "Srpski književni glasnik" 1995;
 • "Zbilja-Reality" 1995;
 • "Narodni život" 1995-1997;
 • "Viđenja" 1998;
 • "Srpsko nasleđe" 1998;
 • Almanah Palež od 2000;
 • ,,Ogledalo”, Kanada 2003(na srpskom);
 • “Čiode”, Kanada (na srpskom), 2006;

13. Član redakcije ili uredništva:

 • Lista "Politika" od 1971. godine,  do danas;
 • KIZ "Hipnos" od  1989. do danas;
 • Izdavačka delatnost ABC Glas  oktobar 1996. do februara 1997. godine.

Krit00114. Pisac predgovora, pogovora, redaktor, urednik, sastavljač izbora, antologije i sl:

 • Sima Trojanović "Starinska srpska jela i pića", Hipnos, Beograd 1990. godine, reprint (redaktor);
 • Milorad Ćirilović "Usred grada",  izdavač "Sova" Beograd, 1994. godine (urednik i predgovor);
 • Slobodan Stojadinović "Čgarski venac", Hipnos, Beograd 1996. godine (urednik)
 • Vislava Šimborska "Naivna pitanja", ABC Glas, Beograd 1996. godine (urednik pod pseudonimom);
 • Životije Đorđević "Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu" ABC Grafika, Beograd 1997. godine (urednik);
 • Slobodan Vasić  "Rođeni u znaku svetlosti", EPS , 1996.. godine (predgovor);
 • Vlastimir Popović "Ujed daždevnjaka", APP Beograd 1988. godine (pogovor);
 • Slobodan Stojadinović "Rasprodaja straha", Hipnos, Beograd 1998. godine, urednik;

15. Član udruženja:

 • Udruženje novinara Srbije od 1977. godine;
 • Udruženje književnika Srbije od 1995. godine

kafic16. Nagrade i odlikovanja - vrsta, naziv i godina:

 • Novinarska nagrada - Godišnja nagrada lista "Politika" 1993. godine,
 • Gran pri na Internacionalnom festivalu reportaže Sombor 2004.

17. Prevodi na strane jezike:

 • Priča i članak u moskovskom časopisu "Krugozor" ("Vidokrug"), Moskva 1990. godine, na ruskom;
 • "Zbilja - Reality" Beograd 1995, prevod putopisa, na engleskom
Document Actions